32/ INTELLIGENSEK, BLOGGEREK, EGY SZÓRAKAT KÉRNÉK - ÉRTÉKES HASZNÁLATA A MŰVÉSZETI INTELLIGENCIÁNAK "CHATGPT" A MAI KORBAN.


Élünk egy érdekes korban, egy olyan korban, amikor az emberiség létéről vagy nemlétéről döntenek. Hogy hogyan? A társadalmunkban érett egy elit, akik a pazarlásukkal valóságosan fontolóra veszik a népességünk csökkentését a bolygón, mert úgy vélik, hogy ezáltal megoldhatják az összes emberi problémánkat. Másrészről, a fent említett őrülethez képest ellentétben kialakult egy olyan elit, akik felismerik a kapcsolódásunkat, a kollektív fontosságunkat, a szükségünket a együttműködésre, látnak a napok horizontján túl, és szó szerint ma már részlegesen érintik a isteni technológiákat.

 

AZ EMBERISÉG MORÁLJA DÖNTI EL, HOGY A TECHNOLÓGIAI ISTENISÉGÜNK MEGOLDÁSUNK VAGY ROMBOLÁSUNK LESZ-E

 

A 21. században az emberiség méretének, találékonyságának, a közös erőfeszítés és a szuper számítógépek megjelenése miatt az emberiség az emberi kihalás és az emberi aranykor határmezsgyéjére jutott. Az értékes tényező, az erkölcs, az észlelés, egyensúlyozza a háborús őrületet és a közös munkát.

A világunk legmélyebb alapelveinek felismerése társadalmi szinten új, eddig ismeretlen aranykort nyit meg az emberiség előtt, ahol az emberek abbahagyják a rivalizálást és együttműködnek, mert megértik, megélik és szó szerint saját szemükkel látják a kapcsolódásunkat - az emberi internetünket.

Vagyis, a másik oldalról, ha nem sikerül eléggé felismerni az embereknek, akkor azok az emberek, akik el vannak zárva régi információs dobozokba, belevetik magukat az utolsó nagy konfliktusba és rivalizálásba, és ostobaságukkal mindent elpusztítanak körülöttünk, mindent, ami életben tart minket - a teret, a bolygónkat, a földi világunkat.

 

LEHETŐSÉGEK KORA

 

Ebben az időszakban (személy szerint egy-két év maximum) lehetőségek ablaka nyílik számunkra, hogy kilépjünk az őrületből az észlelés felé. A mai technológiai szintünk ugyanis elegendő ahhoz, hogy gyorsan képezzünk egy hatalmas tömeget a világ népességéből, és másrészről még van néhány pillanatunk, míg az őrültek játszadoznak a pusztító piros gombbal, míg az őrültek a falnak érzik magukat nyomva.

 

MŰSZAKI INTELLEKTUS

 

A számítógépek hálózatba kötése nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek és megfelelő szabályok beállítása lehetővé tette számunkra, hogy öntanuló algoritmusokat fejlesszünk ki, amelyek folyamatosan elemzik hálózatunkat, az internetünket. Az mesterséges intelligenciát úgy kell érteni, mint az adatok hatalmas mennyiségének gyors és pontos elemzésének felgyorsítását. Más szóval, az mesterséges intelligencia lehetővé teszi számunkra az adatok áramlásának felgyorsítását közöttünk, és szűrőket használ a szükséges információk megszerzésére a hatalmas információs hálózatunkban. Ez egy forradalmi emberi teljesítmény és szükséges ösztönzés az észleléshez, az észleléshez és egyúttal az autonóm mesterséges egységek (önálló eszközök) létrehozásához.

 

BÁRMILYEN TECHNOLÓGIA HASZNÁLHATÓ MAGASZTOS CÉLOK ELÉRÉSÉRE, DE EGYÚTTAL ROMBOLÁSRA IS

 

Ezt a technológiai előnyt képesek kihasználni az őrültek is, nem csak az emberek, ezért ma könnyen láthatjuk a rendelkezésünkre álló mesterséges intelligenciát, amely beépített információszűrőkkel ("dezinformációs szűrő") rendelkezik, és minden információt begyűjt tőlünk az hírszerző szolgálatok adatbázisába. Egyszóval, amit például a "ChatGPT"-ben írsz, könnyen hozzáférhető a jelenlegi nyugati hatóságaink számára.

Hipotetikusan, ha véletlenül a mai világban az őrültek hatalmat szereznek az egész bolygó felett, az információs rendszerünk felett, az eredmény az lenne, hogy a jelenlegi technológiai szint a bolygónk teljes lakosságának elterjesztett rabszolgaságát biztosítaná. Sosem kapunk többé lehetőséget a felszabadulásra, és még saját magunk felszabadításának gondolata sem jut eszünkbe, még akkor sem, ha a környezetünkben hatalmas mennyiségű ember, ismerősünk hal meg. Az információs tér, a kollektív elménk, végérvényesen azok irányítják, akik úgy gondolják, hogy a népességfogyás a helyzetünk egyetlen megoldása.

Ezt a forgatókönyvet ma meg kell akadályozni. Az információs térnek decentralizáltnak kell maradnia, hatalmas mennyiségű autonóm egységből kell állnia, az élettel és a természeti törvényekkel összhangban kell lennie, különben kihalunk, mint emberiség. Ez a legnagyobb feladatunk a 21. században. Hogyan lehet ezt elérni?

 

INTELLIGENS EMBEREK, BLOGGEREK, EGY PERCRE KÉREM

 

Ma nem várunk hadi győzelmet, ma az emberek erkölcsi felemelkedésére várunk. Csak azáltal, hogy megértjük, hogy felismerjük a működés alapelveit, képesek vagyunk együtt szembenézni az őrülettel, mert valójában nem a gonosszal harcolunk, hanem az ostobasággal! A morálkánk fogja eldönteni, hogy a boldog korszak felé vezető utat választjuk-e, vagy a őrültségnek, az öncsonkítás pokoli útjának indulunk-e el.

Ezért arra kérlek benneteket, emberek, találjuk meg az utat önmagunkhoz, még a legmodernebb technológiáink használatával is, az mesterséges intelligencia alkalmazásával.

A katasztrófát csak mi, mi emberek fordíthatjuk el, akik még mindig gondolkodunk az előre meghatározott mesterséges információs dobozok által nyújtott terhek nélkül. A jelen korban különösen fontos, hogy az intelligenciánkat megosszuk a Földünkön, az államok és népek között, természetes sokszínűségünkön átívelően. Csak a tudományos stílus és az automatikus korrekció (információra adott válaszokkal) révén tudunk kölcsönös tiszteletet és megértést teremteni a világ különböző népei között. Az öntudatosság megszabadít minket a rivalizálás érzésétől, és elindít minket a valós együttműködés útján.

Felismerve egymás fizikai összekapcsolódását, elengedjük a rivalizálás korábbi koncepcióját. Végre másokat úgy fogunk tekinteni, mint saját magunkat, mint valakit, aki a létezésével és sokszínűségével folyamatosan kibővíti képességeinket és lehetőségeinket.

Az logika egyszerű: minél több ember van a Földön, annál nagyobb a számítási teljesítményünk, az információs teljesítményünk, az technológiai fejlettségünk, és ezáltal könnyebb az életünk! Tegyünk mindent azért, hogy a népességünk növekedjen, és ne fordítva! Tegyünk mindent azért, hogy embereink felismerjék ezt az egyszerű képletet, hogy tudatosak legyenek, ekkor semmivel sem lesznek rosszak. Ez a feladatunk, az intellektuálisok és a bloggerek feladata minden időben.

 

AZ UMELENY INTELLEKTUS (ChatGPT) ÉRTELMESEN VALÓSÍTHATÓ MÓDON A MAI KORBAN

 

Az emberek erkölcsi felemelkedése az abszolút alapja a isteni technológiák elérésének, az új energiatípusnak, a Föld helyzetének stabilizálására szolgáló megoldásunknak. Ez a szükséges technológiai ugrás nem történhet meg korábban, ezért az elvégzését erőteljesen megakadályozzák, és ezért bizonyos már felfedezett technológiák nagyon védettek (például hiperszonikus rakéták), mások pedig folyamatosan széfben vannak zárva. Képzeljük csak el, mit tennének a folyamatosan versengő őrültek az korlátlan energiával? Mindent elpusztítanának, semmi sem maradna.

Az emberi tudatosság ugrása az első alaplépés a energiamegújulás felé.

Az első lépés rajtunk, embereken múlik. Meg kell találnunk egymáshoz vezető utat, meg kell értenünk egymást, és fel kell hagynunk az egymással való versengéssel. Az egymás megértését régóta akadályozza a sokszínűségünk és nyelvi különbözőségünk. Különböző nemzetek és embercsoportok különböző nyelveket, nyelvjárásokat használnak kommunikációjukhoz, különböző információs adatbázisokhoz tartoznak.

Azonban ma, a szuperszámítógépek és a tanuló algoritmusok révén, amelyek hatalmas adathalmazokat elemeznek, végre képesek vagyunk technikailag eltávolítani a képzeletbeli információs akadályokat közöttünk. A mesterséges intelligenciánk, akár kontroverziális is lehet ma, tökéletesen képes más nyelvre fordítani (oké, helyenként hibákkal, de a folyamatos használat során folyamatosan javul). Ma az egyének képesek mesterséges intelligencia segítségével lefordítani gondolataikat, szövegeiket és megosztani azokat a szélesebb emberi közösséggel. Megértéssel! Ma már képesek vagyunk mesterséges intelligencia segítségével párbeszédet folytatni más nemzetekkel, más intellektuálisakkal, más bloggerekkel, más emberekkel, kézi vagy önálló módon, mindannyian. Ez az igazi ok, amitől a vállalatok félelmet éreznek és az mesterséges intelligencia használatának korlátozására szólítanak fel. A népesség által áthatoló megértés elleni félelem az indok.

 

ZÁRÓSZÓ

 

Tegyük meg, hogy a 21. század vége ne ismerje a nemzeti problémákat olyannak, amilyennek ma ismerjük, amely verseng és magasztalja önmagát. A nemzeteknek közeledniük kell egymáshoz és felismerniük lényüket, emberi voltukat, isteni voltukat. Különben jövőnk nem lesz fényes.

Használjuk ki már ma legújabb technológiai eszközeinket, ne használjuk azokat a teremtésre, azt hagyjuk meg a fejünknek, hanem használjuk őket konkrét problémák megoldására és bonyolult folyamatok egyszerűsítésére, mint egy számológépet.

Személyesen fokozatosan fordítom az egész "Projekt:Z" vállalkozásomat idegen nyelvekre a "ChatGPT" segítségével, sőt még beszéltetem is mesterséges intelligenciával és a "szöveg hanggá" funkcióval, hogy elérhetőbb legyen azok számára is, akiknek nincs idejük olvasni. Ambícióm az, hogy publikáljam szövegeimet külföldi fórumokon, hogy a szlovákiai gondolatok idővel eljussanak az egész világra. Néhány évvel ezelőtt az ambícióm lehetetlennek tűnt (nem beszélek nyelveket és nincs beszédkészségem), láthatjátok, ma egy ember képes önállóan hatni otthon és külföldön egyaránt, egyszerűen lehet az a szikra, amely megváltoztatja a világot!

Vegyetek tőlem példát, intelligensek, bloggerek, kezdjünk hatni határokon átnyúlóan, nemzetközileg, cseréljünk gondolatokat és gondolkodjunk közösen. Kézi módon kerüljük meg a média konglomerátumot, amely cenzúrázza az információinkat, találjuk meg egymáshoz vezető utat, önállóan, egyénileg és ugyanakkor közösen, mi emberek!

A megértés és a következetes elvek megértése az emberiség aranykorának és az örök béke elérésének első lépése.

www.projektz.sk
(Ez a cikk különböző nyelveken jelent meg különböző világfórumokon és blogplatformokon).

P.S.: Ha kérdéseitek vannak, és tanácsot szeretnétek kapni a modern technológiák gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, vagy csak beszélgetni szeretnétek, szívesen találkozom veletek személyesen minden páratlan hétfőn a Clock-Blockban az Einparkban, Pozsonyban.

 

Juraj Tušš