1/ Vedecké výmysly

Označujeme ich anglickou skratkou sci-fi. Ako ste si už iste všimli, sám som fanúšikom tohto žánru :D. Osobne považujem za veľmi dôležité, priblížiť vám podstatu výmyslov/nezmyslov ako takých, preto som sa rozhodol svoj prvý článok venovať práve tejto téme.

 

Pri snahe porozumieť dôležitosti výmyslov, treba upriamiť pozornosť na ich základ, ktorým sú ľudské vlastnosti: predstavivosť a kreativita. Predpokladám, že tvorcami sci-fi žánru, boli práve vedci, ktorí v sebe už naďalej nedokázali potláčať tieto prirodzené ľudské vlastnosti a tak si vytvorili svoj poistný ventil (sci-fi žáner), s ktorým vypúšťajú nahromadený tlak spôsobený našou prísnou konzervatívnou vedou. Nájdu sa vo svete aj takí vedci, čo sa svojím myslením striktne pohybujú v hraniciach vedy (ani si nechcem predstaviť ako sa títo „ventilujú“ :D ), netolerujú žiadne vybočovanie od zaužívaných teórií a niektoré myšlienky považujú priam za kacírske. Mal by som pre nich aj pochopenie, ale jedine v prípade, ak by si veda mohla povedať, že všetko vie, všetko pozná, všetky princípy fungovania sveta sú jej známe, nič nie je skryté a všetko je už objavené. Môžeme to konštatovať? Podľa mňa vôbec, preto sa pýtam, kde ľudia berú odvahu označovať myšlienky nálepkami a určovať ktoré sú SCI, a ktoré sú FI? Ak sa pozrieme v retrospektíve na doby minulé, boli časy, v ktorých ľudia nepovažovali za možné napríklad lietať. Brali to ako jasnú fikciu. Vôbec si nevedeli predstaviť druh tejto dopravy a pritom sa každý deň pozerali na oblohu plnú lietajúcich vtákov. Priekopníci museli myslieť za hranicou vtedajšej vedy, museli mať fantáziu, ktorú podporovali sústredeným pozorovaním svojho okolitého prostredia. Často krát vzbudzovali vo svojom okolí pohoršenie a ľudia ich vnímali skôr ako podivínov než ako predstaviteľov rozvoja ľudstva. Veru, za svojho života sa netešili popularite, no boli to práve oni, ktorí celý čas ťahali svojou fantáziou (svojimi výmyslami) ľudský pokrok smerom vpred. Tak isto to platí aj dnes, preto sa nebojte vymýšľať, fantazírovať, sú to prirodzené ľudské schopnosti, ktoré nám pomáhajú tvoriť našu realitu. Existuje názor, že všetko čo si vieme predstaviť, sa reálne môže stať aj skutočnosťou. Podľa mňa táto myšlienka vyplýva práve z podstaty princípu fungovania vedomia (autonómnej jednotky), že vedomie si svoju realitu tvorí. V súvislosti s týmto princípom, keď sa pozriete na náš počet a našu rozmanitosť, skutočne sa zdá, že SPOLU sme schopní vo svete dosiahnuť čohokoľvek.

 

Všimnite si. Nič na svete nedokážeme, kým si to predtým nie sme schopný predstaviť. Čím lepšie/detailnejšie si vieme predstaviť realizáciu svojho výmyslu, tým skôr a s lepšou kvalitou ho dokážeme aj zrealizovať. Keď by sme sa nebodaj ocitli v priebehu realizácie v situácií v ktorej si uvedomíme nezmysel svojho výmyslu, získaná skúsenosť z omylu nám otvorí nové možnosti pri ďalšom vymýšľaní :D. Nezatvrdzujte si myseľ pred rôznymi výmyslami, ak momentálne nerozumieme, nechápeme princípu fungovania odvážnej myšlienky, neznamená to, že v budúcnosti na princíp spolu neprídeme. Netreba sa preto báť svojej fantázie, treba sa naše schopnosti naučiť používať a to sa dá dosiahnuť len praxou.

 

P.S.: Existuje trochu šialená moderná rozprávka, ktorá opisuje presne to o čom v článku píšem - The Lego Movie (2014), odporúčam sa nad ňou zamyslieť.

 

Juraj Tušš