38/ KOLAPS CIVILIZÁCIE, ALEBO AK DO PEKLA, TAK NA VEĽKOM BIELOM KONI


Tak ako každá civilizácia, ktorá vznikla v minulosti na našej Zemi a neuberala sa cestou života, cestou prirodzených zákonitostí, tak aj tá dnešná, kapitalistická, naháňajúca sa za ziskom, chtíčom a panovaním nad druhými, prechádza postupne svojimi prirodzenými fázami: prosperitou, krízou a kolapsom.


SITUÁCIA VO SVETE


Kríza našej civilizácie sa začala v roku 2008. Pri ekonomickom záchveve sme prvýkrát pocítili, to čo sme dávno vedeli, že nafukovať svetový dlh nejde donekonečna bez toho, aby sme vládli celej Zemi jednotným systémom, jednotným svetovým poriadkom. V roku 2020 sme každý z nás mohli na vlastnej koži pocítiť ručnú brzdu prepálenej západnej ekonomiky, a likvidovanie životnej úrovne najnáročnejšieho obyvateľstva skrz „kovid“ krízu, skrz „kovid“ šikanu, skrz naštartovanie tvrdej depopulácie obyvateľstva. Likvidovanie životov ľudí pod zámienkou záchrany životov. Ach tá primitívna manipulácia.

Kolaps, postupný proces, civilizácie začal na konci tejto jesene v roku 2023. Odštartovalo ho uvedomenie si nemožnosti zvíťaziť nad konkurenčným riadením. Ukrajinská protiofenzíva zlyhala a už sa nikdy nebude môcť obnoviť. Nemožnosť vytvoriť unipolárny systém založený na kapitalistických pravidlách nezvratne predurčuje zánik tejto individualistickej filozofie. Už nie či, ale už je len otázkou času kedy sa v globálnom meradle zmení centrálny riadiaci systém západných krajín.

Všimnime si, hneď po zlyhaní jesennej ukrajinskej protiofenzívy sa rozpútal veľmi nebezpečný konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi. Posledný úder impéria snažiaceho sa udržať si vplyv a rešpekt vo svete. Pravdou je, že som s napätím sledoval začiatok konfliktu, pretože ak by boli ciele jeho začiatku naplnené, konflikt by sa rozšíril do celého sveta vďaka vyhláseniu džihádu moslimských krajín voči krajinám agresorov (kolektívny západ). Avšak moje napätie opadlo hneď po tom, ako sa arabské (moslimské) krajiny nenechali vyprovokovať a nenechali sa vlákať do pasce, do veľkého krviprelievania. Nevideli sme útok krajín na Izrael, ale vidíme pravidelné útoky na americké základne v oblasti. V dnešnej dobe je kvalita rozviedky na obrovskej úrovni a všetky plány nepriateľov sú odhalené, celé scenáre rôznych negatívnych udalostí sa dostanú k riadiacim štruktúram oponentov hneď ako sú na rokovacom stole, takže nie je jednoduché umelo rozdúchavať svetové konflikty tak ako tomu bolo v minulosti, už nie je jednoduché zahájiť útoky pod falošnou vlajkou a zmiasť konkurenta.

Čím dlhšie sa oficiálne do konfliktu Izraela s Palestínčanmi nik nezapojí, tým rýchlejšie prebehne samotný proces kolapsu kapitalistickej civilizácie. Žiaľ popri čakaní musíme sledovať každodenných niekoľko tisíc nevinných obetí konfliktu. Krutosť je zúrivá, a potreba vyprovokovať konflikt je najvyššou prioritou. Každý deň lokálnej vojny, ktorá neplní svoj účel (Ukrajina, Izrael), stojí obrovské množstvo prostriedkov, krytých nafúknutou bublinou dlhov. Bublinou tesne pred prasknutím, bublinou, ktorej ľudia prestávajú veriť.

Som optimista, doposiaľ sme ako ľudstvo zvládli všetky výzvy, ktorým sme čelili, a pevne verím, že zvládneme aj kolaps, teda prechod na nový decentralizovaný riadiaci planetárny systém.


SITUÁCIA NA SLOVENSKU


Možno zrkadlom nadchádzajúcich udalostí vo svete, môže byť naša politická situácia na Slovensku, kedy po tri a pol ročnom marazme, budeme svedkami rýchlych veľkých stabilizačných zmien. Kontrast, ktorý takto vznikne, otvorí oči nielen nám, ale všetkým našim susedom. Predpokladám, že nastáva doba odhalenia, doba apokalypsy, v ktorej sa všetko skryté odhalí, a koniec koncov sa odhalí aj naša doterajšia ľudská hlúposť, ale o tom neskôr. Budeme svedkami ako to čo sa nedalo, sa predsa len dá.

Asi som naozaj veľký optimista, ale keď vidím ako sa zahraničné spravodajské služby u nás („mienkotvorné“ médiá) samé dostávajú do pasce, ako ich vplyv rýchlo klesá, neviem sa ubrániť pocitu definitívneho zvratu.

Ak naša nová vláda bude pokračovať v nastolenom trende, a nezľakne sa planých hrozieb, všetko zverejní, a o všetkom bude informovať, ako som spomínal, zapôsobí nielen na nás, ale aj na okolie a zapíše sa do učebníc. Do akej miery úlohu zvládne uvidíme na vlastné oči.

Naopak, ak sa ľudia v riadiacich štruktúrach zľaknú a budú sa báť zverejňovať informácie o zákulisnom dianí, bude toto posledné obdobie tejto vlády.

Opäť nám čo to môže naznačiť veľmi suverénny výrok R.Fica: „Ak do pekla, tak na veľkom bielom koni“.


AK DO PEKLA, TAK NA VEĽKOM BIELOM KONI


Slovenské porekadlo, ktoré vzniklo na základe proroctva apokalypsy, v ktorom sa hovorí (ak sa dobre pamätám), že nad šelmou, ktorá vládne na Zemi, nakoniec ZVÍŤAZÍ niekto na veľkom bielom koni (v knihe je naznačená postava Krista). Môžeme špekulovať nad výkladom rôznymi spôsobmi, a či už pochopíme porekadlo v štýle: ak do problémov, tak víťazne, alebo nejak inak, musíme sa zhodnúť na tom, že ide o veľmi suverénny výrok z úst slovenského politika.

Naozaj nás čaká peklo, hlavne to ekonomické, transformácia svetovej ekonomiky môže zažiť neskutočné výkyvy a vo finále znehodnotenie našich peňazí. Tu je možno otázka na mieste, či práve dnes nie je dobré začať investovať. Vláda nespraví chybu, ak zrýchlene naštartuje investičné projekty, aj napriek otrasným makroekonomickým číslam. Nesmie sa šetriť, nesmie sa kopírovať trend západných ekonomík a svoj výkon smerovať len do nezmyselného zbrojenia.


ZÁVER


Kolaps civilizácie sa začal a všetko naznačuje tomu, že ide o nezvratný proces. Dôvera v nezmyselné plány klesá priamo úmerne s nemožnosťou vyriešiť hlavný kapitalistický problém, nemožnosť získať vplyv nad celou Zemou.

Nastáva doba apokalypsy – doba odhalenia, v ktorej všetky zločiny vyjdú na svetlo sveta a odhalí sa celá chobotnica korporácií, šelma, ktorá nás doviedla v uplynulých rokoch k sebazničujúcim rozhodnutiam.

Pripravme sa na paradoxy, kedy jedna vojna je správna, druhá nesprávna, jedna zima je obmedzujúca, druhá zima s rovnakou chorobnosťou je uvoľnená, v jednom mesiaci zastaviť moslimskú migráciu nejde, v druhom sa migrácia zastaví, kedy v jednom roku sa nepostavalo nič, v druhom sa prebagruje Slovensko. Ten kontrast medzi múdrosťou a hlúposťou bude rozhodujúci. Sme vo finále.

Držme si palce, a nebojme sa ísť suverénne vpred. Ak do problémov, tak ako víťazi!
 

 

Juraj Tušš