4/ Globalizácia a rasizmus

V tomto článku sa vám pokúsim predostrieť môj pohľad na témy, ktoré väčšinu  času ľudí a našu spoločnosť len rozdeľujú. Ak sa náhodou pri čítaní prichytíte ako vám stúpa krvný tlak, radšej prestaňte čítať :D.


Začnem s konštatovaním, že globalizácia je objektívny proces, ktorý sa nedá zastaviť. Jej úroveň je priamo odvodená od technologického pokroku ľudstva. Preto celkom presne nerozumiem tzv. antiglobalistom. Chápem, momentálne sa v globalizácií dajú vidieť problémy v prerozdeľovaní prostriedkov v rámci spoločnosti, treba si však uvedomiť, že tieto problémy vychádzajú hlavne z nedostatočnej úrovne uvedomenia ľudí.


Z pohľadu ekonomiky, decentralizáciou priemyslu nedosiahneme efektívnej výroby. Nie je možné aby si každá krajina, každá oblasť na svete mala vyrábať úplne všetko (momentálne dostupné na trhu) a zabezpečiť si tak plnú sebestačnosť. Môžeme sa o to pokúsiť aspoň z časti, ale v globálnom pohľade, len plytváme zdrojmi. V stále sa rozrastajúcom ľudstve je špecializácia priemyslu dôležitá, tak isto, ako je dôležitá špecializácia naša osobná. Ak chceme dosiahnuť efektivity, nesmieme sa snažiť zameriavať na všetko, ale vždy len na určitú časť. Kým nedosiahneme vyššieho technologického pokroku (ktorý priamo závisí od našej úrovne uvedomenia) a stále pracujeme s obmedzenými zdrojmi planéty, s obmedzenými zdrojmi energie, dovtedy je regulácia spotreby zdrojov na planéte prioritou. Ak by sme si všetci začali všetko vyrábať, naša Zem by to dlho nevydržala, preto je ľahšie regulovať globálny priemysel pomocou tisícich spoločností ako pomocou miliónov. Náš diskomfort vychádza práve z nedostatočného uvedomovania si, že spolu tvoríme sieť, jeden celok, ľudstvo. Neustále medzi sebou súperíme, konkurujeme si, rozdeľujeme sa ... výsledkom je, že na Zemi vznikajú oblasti, ktoré si doprajú zo zdrojov planéty viac a žijú na úkor iných, ešte menej uvedomelých oblastí. Ak by sme začali spolu spolupracovať, aj forma prerozdelenia zdrojov by sa zmenila. Som o tom presvedčený.


Z pohľadu „medzirasovej spolupráce“, je globalizácia taktiež objektívny proces a opäť ju určuje technologická vyspelosť. Veď ako môžeme zamedziť prirodzenému pohybu ľudí po planéte, od čias vzniku napríklad leteckej dopravy? Letecká doprava nám umožňuje byť behom pár hodín na ktoromkoľvek mieste na Zemi, je prirodzené, že časom budú ľudia nútení stále viac a viac spolupracovať na medzirasovej a medzinárodnej úrovni. Preto je dôležité naučiť sa tolerancii a nebáť sa uvažovať o témach, ktoré sú v súčasnosti tabu.


Jednou z nich je napríklad téma rasizmus. V dnešnej dobe, každý kto rozdeľuje ľudí podľa rás, je rasista, a každý kto podľa národnosti, je hrdý občan. V skutočnosti je však ďaleko prirodzenejšie deliť ľudí práve podľa rasovej príslušnosti. Veď si len skúste hypoteticky predstaviť, že by ste prišli na Zem ako návštevník z inej planéty :D, a postavili by pred vás Rusa, Ukrajinca, Slováka, Čecha, Švéda, Nóra, Nemca..., vedeli by ste ich navzájom rozlíšiť ak by nepovedali ani slovo? Ďaleko prirodzenejšie by ste vedeli nájsť rozdiel, ak by pred vás postavili príslušníka z bielej, čiernej, žltej a červenej rasy. Rozdiely medzi rasami sú zjavné, a vôbec neplatí, že sme rôzni len povrchovo. Fyzické i psychické schopnosti sa líšia. Každá rasa má svoje výhody i nevýhody, uvedomovanie si ich je výhodou. Tak napríklad čierna rasa dominuje svojou silou, stavbou tela, fyzickou vytrvalosťou, naopak zaostáva v logickom myslení a kreativite. Žltá rasa zasa dominuje svojou inteligenciou, psychickou vytrvalosťou, naopak zaostáva v sile a kreativite. Červenú rasu neviem presne špecifikovať, keďže sa s ňou nestretávam, ale podľa toho čo viem, dominujú v svojej duchovnosti a spätosti s prírodou. Biela rasa dominuje hlavne svojou kreativitou. Nie sme až tak silní, nie sme až tak inteligentní, ale sme neskutočne tvoriví. Biela rasa svojimi nápadmi ťahá technologickú vyspelosť ľudstva od počiatku. Iné plusy a mínusy rás môžete sami rozoznať ich pozorovaním. Samozrejme, treba si uvedomiť, že zástupcov jednotlivých rás je veľa a nedajú sa všetci zaškatuľkovať len na základe pár slov. Každá rasa zahŕňa príslušníkov všetkých vlastností a schopností, či už pozitívnych, či negatívnych. Ja skôr píšem o štatistike a prevládajúcich schopnostiach daných rás. Udalosti z minulosti, prípadne zo súčasnosti nám ich odkrývajú. Tak napríklad, prečo boli ako prvý zotročení čierni? Prečo žltí vedia odkopírovať všetko a vyrábajú pre celý svet? Prečo boli práve bieli prví vo vesmíre? Odpovede na nielen tieto otázky, nám napovedajú a ukazujú na zjavné odlišnosti jednotlivých rás a úroveň ich uvedomovania.


Veľmi dôležité je taktiež uvedomiť si nebezpečenstvo kríženia rás. Je veľmi dôležité zachovať aspoň časť populácie z každej rasy čistej (neskríženej), totižto pri krížení dochádza k degradácií rás, ich schopností a vlastností. Tak napríklad (v jednoduchosti), ak skrížite bieleho kreatívneho, s čiernym silným, výsledok nebude, že dostanete kreatívneho a zároveň silného. Výsledok je, že potomok nebude ani tak kreatívny a ani tak silný ako jeho rodičia. Genofond sa oslabí a spôsobí, že potomok bude mať o trochu zúžené možnosti. Ono osobnostne to ani tak nevadí, keďže akékoľvek znevýhodnenie jednotlivca, môže mať preňho potenciálne neskutočnú výhodu pri jeho duchovnom rozvoji (uvedomovaní si). Skôr to bude mať nepriaznivý dopad globálne pre ľudstvo, pretože postupom času nám začnú chýbať elity kreatívnych, inteligentných a silných. Ostalo by veľa priemerných. Náš rozvoj by sa spomalil. V každej kultúre existujú spisy, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo kríženia rás. Dokonca aj dnes existujú oblasti v ktorých je to prísne zakázané.


Každý by mal byť hrdým príslušníkom svojej rasy, mal by dominovať vo svojich výhodách, neznamená to však, že by mal opovrhovať inou rasou, alebo ju využívať vo svoj prospech. Opäť je dôležité uvedomiť si jednoty ľudstva. Efektivity a rýchleho rozvoja dosiahneme jedine spoluprácou, ak naše schopnosti budeme využívať spoločne, dosiahneme čohokoľvek. Je pravda, že medzi rasami sú vidieť veľké úrovňové rozdiely, čo nám zabraňuje spolupracovať na všetkých úrovniach. Preto je dôležité zabezpečiť podmienky pre rozvoj každej z rás, informácie, autonómnosť, priestor, prostriedky, čas... Kým jednotliví príslušníci nedosahujú podobnú úroveň uvedomovania, vznikajú medzi nimi problémy, priam nebezpečné situácie, a je potrebné ich navzájom segregovať - oddeľovať. Nikto nedosiahne vyššej úrovne uvedomenia, kým to sám nebude chcieť. Preto je často krát dôležitá trpezlivosť a neprispôsobivých je dobré nechať „variť“ a „dusiť“ sa vo vlastnej šťave (formou väzenia, zníženého komfortu a pod...). Vôbec netreba dúfať, že integráciou nižšej úrovne do vyššej dosiahneme želaného výsledku. Narobíme si tak, len zbytočné problémy.


Boli doby keď sa nás snažili čo najviac rozdeliť. Vytvárali sa umelé národy, vznikali nové štáty. Hranice štátov sa určovali podľa pravítka. Do národnostnej otázky sa pridávali prvky športu a fandenia.


Sú doby, keď ľudia musia pochopiť dôležitosť „medzirasovej“ spolupráce, princíp vývoja rás a absurdnosť národnostného faktora.


Nastanú doby, keď sa ľudia začnú opäť spájať a vzniknú nové prvky formované podľa úrovne uvedomenia, podľa rás, náboženstva, a nakoniec ľudia na Zemi začnú používať len jeden termín - ľudstvo.


Takže tvrdím, že globalizácia je vo finále nášho rozvoja, správna a prirodzená snaha. Avšak kým ľudia nedosahujú vyššieho uvedomenia, netreba sa s ňou ponáhľať. Treba zabezpečiť systematický rozvoj príslušníkov všetkých rás, všetkých úrovní. Dosiahneme ho s rozšírením moderných technológií do celého sveta, so zapojením všetkých oblastí do našej spoločnej siete (internetu) a s rozšírením potrebných informácií. Kým nedosahujeme úrovne poznania o kolektívnej dôležitosti, kým bude prevládať názor o osobnostnom prospechu, dovtedy je lepšie príslušníkov rás s rozdielnou úrovňou navzájom oddeľovať. Vyhneme sa tak zbytočnému stupňovaniu napätia v spoločnosti. Ľudstvo bude v budúcnosti čeliť rôznym výzvam, už len náš počet a prirodzený nárast spotreby zdrojov nám zabezpečujú divoké časy. Ľahko cez ne prejdeme jedine spoločne, s využitím schopností nás všetkých. Sme predsa jeden druh, jedno ľudstvo. Už začínam chápať archaizmu, ktorý sa často používal v našej oblasti - súdruh. V slove je povedané všetko. Skúsenosti z minulosti nám jasne ukazujú, ako sa dobrá myšlienka, môže zneužiť na zlé ciele. Platí to ale iba ak väčšina populácie je na nízkej úrovni a nechápe. Zvyšujte svoju úroveň, je to také ľahké, stačí len, ak sa začnete sústrediť a začnete si uvedomovať.
                                                                                                                                                                                        Juraj Tušš