36/ POLITICKÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU – „DEMOKRATI“, AK CHCETE DEFINITÍVNE ZNIČIŤ SMER, VOĽTE V TÝCHTO VOĽBÁCH STRANU SMER.

Článok je venovaný pre všetkých tých „progresívnych liberálnych demokratov“, ktorí si dlhodobo neuvedomujú politickú situáciu na Slovensku a stále majú pred očami len červené súkno plné umelej zlosti a nenávisti vyprodukovanej zahraničnými médiami, spravodajskými službami, ktoré pôsobia dlhodobo vnútri nášho štátu.

 

NIE JE KOHO VOLIŤ!

 

Celkom častý predvolebný naratív, ktorý nabáda k neúčasti vo voľbách, pretože všetkých politikov hádže do jedného vreca, do jednej mafiánskej skupinky, do jedného riadiaceho centra. Je predsa jedno, kto nám bude vládnuť, vždy bude o nás rozhodovať zahraničie. Veľmi nesprávny uhol pohľadu, ktorý pravidelne spôsobuje prepadnutie významného množstva hlasov v prospech televíziou zmanipulovanej časti obyvateľstva a jej mediálne nastavenej vôle.

 

VPLYV ZAHRANIČIA

 

I keď vplyv zahraničia na našu politiku je významný, dokonca aj v dnešnej dobe, v ktorej sa koloniálny model začína nenávratne rúcať (viď. Afrika), nie je možné si v absolútnej mierke myslieť, že naše rozhodovanie v našom štáte závisí len od zahraničia, od cudzincov z jednej svetovej strany.

 

ROZDIELNE SKUPINY POLITIKOV URČUJE ICH ÚROVEŇ UVEDOMENIA

 

Pretože svetových strán je prirodzene viac, a každá má svoju vlastnú filozofiu, svoj vlastný cieľ, svoju vlastnú predstavu o rozvoji civilizácie na našej planéte, a má svoj vlastný celosvetový vplyv. Vo svojom projekte často rozdeľujem rozdielne filozofie na dve základné, z ktorých sa ďalej odvíjajú ostatné.

1/ Filozofia kolektivizmu
2/ Filozofia individualizmu

Nemusíte veriť, stačí si všimnúť, že naozaj vo svete existujú tí, ktorým záleží na ostatných, na všetkých, a existujú aj tí, ktorým záleží len na sebe. Kým prví sa snažia decentralizovať riadenie, druhí ho naopak čo najviac centralizujú. Podľa vyspelosti jednotlivca, jeho úrovne chápania, sa potom prikláňa k jednej, či druhej strane, a keďže hlavný rozdiel medzi ľuďmi definuje miera chápania a pochopenia, zreteľne vidíme vo svete súperenie múdrych ľudí s hlupákmi. Tento nerovnocenný súboj nám dopredu predpovedá výsledok svetového konfliktu.

 

POLITICI NA SLOVENSKU

 

Aj u nás vidíme rozdielne úrovne politikov. V tejto dobe jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Osobne ich rozdeľujem do troch skupín.

1/ Kolektivisti, najuvedomelejší z nás, tí ktorí dokážu manévrovať a riadiť krajinu aj v čase silného vplyvu zahraničia na náš štát.
2/ Amatéri, podnikatelia, nie úplní hlupáci, avšak neskúsení individualisti, neschopní vyššej miery chápania, neschopní manévrovať, ľudia, ktorí nechápu celosvetové riadiace procesy a z politiky si spravili len krátkodobý biznis pre seba a svoju rodinu.
3/ Hlupáci, zahraniční agenti, ľudia, ktorých si vyslovene platí zahraničie, a ktorých zahraničie všemožne priamo podporuje. „Čítači“ papierov, zbavení vlastnej schopnosti rozhodovania sa. Skrz týchto ľudí sa náš štát stal kolóniou západu, skrz nich sa sprivatizovalo (predalo) všetko, čo by mohlo držať našu ekonomiku životaschopnou. Predali sa podniky, zlaté vajcia, ktoré nám mohli zabezpečiť významnú mieru vlastnej štátnej suverenity.

Žiadne iné skupiny neexistujú. I keď náš štát patrí medzi štáty s najväčším počtom politických strán, avšak všetky tieto strany vieme nahádzať len do týchto troch vriec: múdri, amatéri a hlupáci.

Tak ako vo svete, tak aj u nás prebieha hlavný súboj medzi múdrymi a hlupákmi (riadenými zahraničnými korporáciami). Amatéri sú do počtu. Tí si robia hlavne svoj vlastný biznis, a paradoxne sú využívaní, keďže sú neskúsení, buď jednou, alebo druhou skupinou v závislosti od toho, ktorá skupina momentálne drží kormidlo štátu vo svojich rukách.

 

STRATÉGIA KONTRASTU

 

Svetovým problémom je, že uvedomelejších ľudí je zatiaľ menšina, preto sa doteraz vedie celosvetovo politika kontrastu a dopustenia. Úmyselne, s pravidelnou striedavosťou, sa nechávajú hlupáci chopiť riadenia spoločnosti, aby sa zvyšná časť populácie prebrala. Proces je dlhodobý a celoplanetárny. Nie je náhodilý, je riadený. Dlhodobo sa využíva prirodzený postup učenia spoločnosti založený na princípe pokus – omyl. V dnešnej modernej dobe ho vďaka dostupným technológiám vieme už ľahšie sledovať. Dnes sa začínajú prejavovať výsledky stratégie kontrastu. Ľudia sa postupne prebúdzajú zo svojej nevedomosti.

 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU

 

Krásnym príkladom je naša situácia na Slovensku v poslednom období, kedy po relatívnom pokoji, nastúpila doba chaosu, rozvratu a prudkého zníženia životného komfortu obyvateľstva. Za posledné tri roky sa prudko zhoršila kvalita života na Slovensku, a to až tak, že si situácia vyžiadala cez dvadsať tisíc nevynútených obetí. Toľko civilných obetí v takom časovom horizonte nie je zaznamenaných ani v aktívnej časti vojny na Ukrajine. Domáca ekonomika prudko spomalila, dlh sa zvýšil až o 17 miliárd eur, a už teraz vieme, že ekonomický šok ešte len príde po novom roku.

Totižto Slovensko je dnes vďaka bande hlupákov riadených zo zahraničia, plne odkázané na zahraničie, a to to využíva a vyciciava nás ako len môže (,keďže aj zahraničiu sa situácia čím ďalej tým viac zhoršuje). O našej podriadenosti svedčí pár čísiel:

1/ Výška zisku zahraničných bánk vynášaný do zahraničia
2/ Výška zisku zahraničných reťazcov dennej spotreby vynášaný do zahraničia
3/ Výška nášho dlhu

Za situáciu sú zodpovední hlupáci, ale nielen politickí, ale aj tí rádoví - občania. Uverenie nepriateľovi, denné používanie bankových platobných kariet spolu s nákupom v cudzích reťazcoch, denno-denne odčerpáva z našej ekonomiky značnú časť kúpnej sily, a tak pomaly, per partes, ale isto sme neustále tlačení do kúta vlastných ekonomických možností.

Pokiaľ nedôjde k zásadnej regulácií úniku prostriedkov Slovákov do zahraničia, ostanú nám len dlhé dni v práci na zaplatenie existenčných výdavkov a oči pre plač. Otroctvo bude dokonané.

 

VÝHĽADOVÁ SITUÁCIA

 

Keďže západný ekonomický model je vystavaný ako pyramída, ktorá prostriedky zo širokého okolia centralizuje do vyvoleného vrcholu, podľa dnešnej svetovej situácie už dnes vieme, že ťažká doba ešte len príde a zahraničný tlak na získanie našich prostriedkov sa ešte viac zvýši. Otázne je, či zahraničie bude mať dosť síl si svoju dominanciu v ťažkých časoch udržať, a či sa jeho vplyv definitívne nepohltí alternatívnou ekonomikou, ktorá práve vzniká (BRICS).

Našim jediným východiskom, ktoré máme, ktoré nám ostáva, je odpojiť našu ekonomiku od západu, od pyramídovej ekonomiky, a plne ju pripojiť na východ, na decentralizovanú ekonomiku. Kým sa plne neintegrujeme do euroázijského bloku, dovtedy sa u nás životné podmienky budú neustále len zhoršovať. Vďaka našej polohe úloha nie je taká ťažká, avšak kým Ukrajina patrí pod vplyv západu, dovtedy je úloha nemožná.

Čakajú nás ťažké roky, ktoré budú poznačené stupňujúcou sa nespokojnosťou obyvateľstva, zvýšenou zločinnosťou a policajnou brutalitou.

 

DEMOKRATI AK CHCETE DEFINITÍVNE ZNIČIŤ STRANU SMER, V TÝCHTO VOĽBÁCH VOĽTE STRANU SMER.

 

Ľuďom sa zvýšia dane, úroky a výdavky za energie. Dramaticky klesne kúpna sila, vďaka čomu mnoho slovenských podnikov skrachuje. Zvýši sa nezamestnanosť a ľudia budú zúriť na vládu, ktorá bude práve pri kormidle.

Práve preto vás vyzývam naivní „progresívno liberálni demokrati“ voľte v týchto voľbách stranu SMER. Výsledky vlastných zlyhaní, vlastného zdecimovania štátu, vlastného zadĺženia štátu hoďte na súpera. Nie je v ľudských silách, aby tak zlikvidovaný štát bol schopný postaviť sa na nohy, a teda následný logický hnev obyvateľstva padne na stranu SMER a nie na vás. Dobre vám radím, vezmite si štvorročnú dovolenku, odíďte na západ, a potom sa vráťte a tešte sa z toho ako je nám tu všetkým zle, a ako má SMER 2% hlasov v ďalších voľbách.

Totižto ak sa budete snažiť udržať vo vedení, ostať pri kormidle, hnev ľudí vás zmetie a navždy si vás ľudia zapamätajú ako tých, čo zničili Slovensko. A to nechcete, pretože Zem v tejto dobe nie je taká veľká, aby sa dalo na nej skryť. Preto je jedno, či máte v pláne opäť marketingovo oblbnúť ľudí, umlčať opozíciu a zo Slovenska spraviť policajný štát s prísnou represiou, alebo či skrz prezidentku máte v pláne udržať nasilu Ódorovú vládu bielych koňí, je to jedno, volte stranu SMER, pretože vedzte, keďže ste blbí ako táčky, že čím väčšou silou sa budete snažiť udržať na potápajúcej sa lodi, tým hlbšie sa sami potopíte. Dajte kormidlo do rúk súperovi a potopte súpera.

Túto výzvu nesmerujem len na politikov, ale aj na bežných ľudí, teda prosím vás, vyvarujte sa predvolebných výkrikov podporujúcich „progresívno liberálnych demokratov“, pretože dopadnete rovnako ako 25% svedkov Matoviča po minulých voľbách, budete sa hanbiť, budete na smiech.

 

ZÁVER

 

Článok som napísal pre blbých, avšak ukázal som v ňom kto proti komu stojí vo voľbách, a aké manévre sú aj dnes možné. Nevoľme amatérov, a ani služobníkov cudzích mocností, ktorí sa vyznačujú svojou hlúposťou. Voľme múdrych ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitú úlohu preorientovania našej ekonomiky a prísnej regulácie západného koloniálneho modelu.

Spomínaný manéver sa udial aj v Rusku v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, kedy zdevastovanú krajinu odovzdal Jelcin do rúk Putinovi za účelom zbavenia sa oponenta. Ako to dopadlo s manévrom a krajinou všetci dobre vieme. Dnes táto krajina stojí v čele suverénnych krajín. Ako je to možné? No pretože celý čas bojujeme s hlupákmi.

Zvládne SMER dôležitú suverenizáciu Slovenska? Alebo ho zmetie hnev ľudí do zabudnutia? (Fico to zvládne.)  

 

Juraj Tušš