33/ Žijeme vo virtuálnej realite? Epocha bohov.

V jednom rozhovore známy podnikateľ Elon Musk vyslovil jednoduchú úvahu nad našou realitou. Myslím si, že veľmi trefnú a priamočiaru. Keď sa ho redaktorka spýtala, či si myslí, či žijeme vo virtuálnej realite, tak odpovedal, parafrázujem: „Všetko nasvedčuje tomu, že sa nachádzame vo virtuálnej realite, pretože keď si zoberiete náš ľudský pokrok, ktorý sme dosiahli od osemdesiatych rokov minulého storočia po súčasnosť v rámci virtuálnej reality - v rámci programovania, tak musíme uznať, že sa nachádzame vo virtuálnej realite. Ako to? Pretože ak by súčasný vývoj technológií, aj znížený o polovicu, naďalej pokračoval, dnes vieme, že dajme tomu o desať tisíc rokov by sme boli schopní nasimulovať celý vesmír, celú našu realitu.“

 

AKO TO DNES VEDIA?

 

Pretože to pozorujú, ľudia už dnes pochopili najzákladnejšie princípy našej reality. Vidia, ako rozdiel medzi zapnutým (všetkým) a vypnutým (ničím), programuje našu realitu. Už dnes vieme nasimulovať obrovské množstvo životných situácií, a to len pomocou programov a umelej inteligencie, vďaka pochopeným funkčným princípom, vďaka spolupráci naprieč vzdialenými čipmi. Jediné v čom dnes zaostávame je výkon našich zariadení, a preto tá úvaha o dlhodobom ľudskom horizonte.

 

EPOCHA ZVIERAT A ĽUDÍ

 

Ak je to tak, ak sú už dnes jednotlivci schopní nazerať do budúcich období, znamená to predčasný začiatok našej budúcej epochy, epochy bohov, teda doby, kedy sa z ľudí stanú bohovia, programátori, ktorí budú vedieť tvoriť našu vlastnú realitu.

Kým väčšina dnešných vedcov nám ešte stále upriamuje pozornosť na zvieraciu ríšu, a porovnáva nás so zvieratami, zahlcuje nám naše mysle so spiatočníctvom, síce menšina, ale neustále čoraz viac vedcov nám ukazuje na budúce smerovanie ľudstva a doslova preskakuje jednu epochu, epochu ľudstva. Obdobie síce krátke, ale tak nesmierne potrebné pre naštartovanie nášho blahobytu. Dôležité obdobie naštartovania spolupráce medzi nami, medzi ľuďmi.

 

EPOCHA BOHOV

 

Akonáhle začneme medzi sebou spolupracovať a prestaneme súperiť ako zvieratá, osvietení jednotlivci naštartujú nové obdobie, ktoré bude bezlimitné, ktoré bude večné. Osobne si myslím, že k cieľu nepotrebujeme ani desať tisíc rokov. Cieľ sa dá dosiahnuť oveľa skôr.

Ak sa chceme stať bohmi, najskôr sa musíme stať ľuďmi, čiže inými slovami spolupracujúcimi autonómnymi vedomými jednotkami, spolupracujúcimi „čipmi“, spolupracujúcimi mozgami. Iba tak všetci získame potrebný výkon na vedomú tvorbu našej reality, iba spolu vieme byť bohmi.

 

ZÁVER

 

Ak naša realita je virtuálna, simulovaná, kým, čím je simulovaná? Kto nám vytvára realitu na štýl metrixu? Kto má taký výkon?

Sme to my, my sami si vytvárame našu realitu, spoločne. Je to naše vedomie rozparcelované do nekonečného množstva autonómnych jednotiek. Rastlinných, živočíšnych a ľudských. Preto je dnes kladený dôraz na propagandu a ovplyvnenie verejnej mienky, preto sa dnes manipulátori opierajú o tému dezinformácií, preto sa dnes nevyhráva súboj na bojovom, ale vyhráva sa v informačnom poli.

Elon Musk to vysvetlil jednoducho. Ak dnes vidíme, že sme schopní meniť realitu vôkol nás, znamená to, že náš potenciál je oveľa vyšší, než je potenciál chápaný dnes, na zvieracej, ľudskej úrovni.

Náš potenciál je božský, ale dosiahnuť ho vieme len spoločne, ľudsky.

 

Juraj Tušš