31/ Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš.

V príprave...