29/ POTENCIÁL SLOVENSKÉHO NÁRODA V 21. STOROČÍ

Otázka národovectva je v kurze už niekoľko storočí, avšak doteraz, si nie každý vlastenec uvedomuje zmysel, pointu a hĺbku dôležitosti národného zmýšľania ako takého.

Plytké pochopenie vlastenectva sa častokrát zneužíva cudzincami pomocou deštrukčného riadenia domáceho obyvateľstva k bláznivým cieľom (viď. Bandera, Hitler, alebo podobní „národní hrdinovia“ skrz, ktorých sa manipuluje obyvateľstvo k bláznovstvu).

Aby sme sa vyhli vonkajšej manipulácii, musíme pochopiť skutočnú podstatu národnej problematiky.

 

DEFINÍCIA NÁRODA

 

Každý národ na svete definuje výhradne jeho jazyk, inými slovami, národ ovplyvňuje, organizuje, vyznačuje, kreuje, jeho schopnosť rýchlo, presne a s porozumením zdieľať informácie/myšlienky naprieč skupinou obyvateľstva.

Jazyk je hlavnou „veličinou“ určujúcou správanie, chovanie a celkovú kultúru národa v čase. Situácia je abstraktne porovnateľná s novodobými programátorskými počítačovými jazykmi, ktoré svojou odlišnosťou sú viac-menej komplikované, ktoré umožňujú ťažšie-ľahšie vytváranie programov, čiže akoby ucelených myšlienok. Rozdiel v národoch doslova určuje vyspelosť miestneho „programátorského“ jazyka, ktorý ľudia používajú k svojej komunikácii, k svojej výmene informácií, k svojmu organizovaniu sa.

Slovenský jazyk patrí, spolu s českým, k najkomplexnejším jazykom na svete.

 

POTENCIÁL SLOVENSKÉHO NÁRODA

 

Komplexnosť nášho jazyka nám umožňuje myšlienky lepšie uchopiť, lepšie im porozumieť, lepšie ich vysvetliť z rôznych uhlov, skrátka lepšie ich opísať rôznymi slovami, čo nám zasa umožňuje ľahšie chápať a tým pádom zložité myšlienky účinnejšie zjednodušovať pre našu širšiu verejnosť.

Základné princípy funkčnosti reality sme schopní uvidieť komplexnejšie a ozrejmiť ich našej širšej verejnosti oveľa skôr ako iné národy sveta.

I keď sme malý národ svojim počtom, naša vzájomná komunikácia patrí k najvyspelejším na svete, čo nám vytvára potenciál byť „prvou“ iskrou v modernej histórií ľudstva, ktorá zapáli novú úroveň uvedomenia ľudí v širšej mierke. Prečo si to myslím?

 

ČAKÁ NÁS TECHNOLOGICKÝ SKOK

 

Pretože dnes máme všetko potrebné k tomu, aby sme dokázali rozumom pochopiť zložitosť a jednotnosť nášho spoločného sveta, a zároveň tieto ťažké myšlienky zjednodušiť natoľko, aby im porozumela významná štatistická väčšina ľudí na Zemi.

Dnes sme schopní svojim vysvetľovacím úsilím prerušiť odveké súperenie medzi ľuďmi a konečne nasmerovať našu pozornosť k spolupráci a k porozumeniu.

Pochopenie najzákladnejších funkčných princípov reality nás, ako ľudstvo, automaticky nakopne k nepredstaviteľnému technologickému skoku. Dostaneme sa ku hviezdam, a nielen tam...

Zbavenie sa individualistických teórií, ktoré už dlhú dobu výrazne spomaľujú náš pokrok, spôsobí zmenu našej psychiky a reorganizáciu nášho obyvateľstva.

 

MULTIPOLÁRNY SVET

 

Riadenie ľudí sa časom výrazne decentralizuje. Ľudia už nebudú riadení štruktúrne dominantným centrom tak, ako tomu bolo doposiaľ, ale sami sa budú vedieť riadiť, organizovať, vďaka verejne dostupným zdieľaným informáciám, vďaka pochopeniu princípov, skrátka vďaka vedomostiam a sami sa rozhodnú, ktoré projekty, ktoré myšlienky svojou účasťou oživia, ktoré sa rozhodnú podporiť. V tej dobe sa ľudstvo vydá v rozvoji do všetkých možných smerov bez obmedzenia s prihliadnutím na hlavný princíp – princíp jednoty.

 

BYŤ ČI NEBYŤ

 

Avšak od tých čias nás delí ešte zopár ťažších rokov. Ako dlho bude trvať náročné obdobie, ktoré vďaka nášmu doterajšiemu nerozumu žiaľ musí prísť, záleží len od nás, od našej schopnosti uvedomiť si, porozumieť a pochopiť.

Čím dlhšie sa budeme báť opustiť naše doterajšie informačné škatuľky vytvorené celkom účelovo veľmi bohatými individualistami a našim egom, tým dlhšie budeme utrpenie pociťovať v našej spoločnosti.

Ak aj napriek utrpeniu nebudeme schopní opustiť naše doterajšie dogmy, naše doterajšie „pravdy“, zvieracie princípy, tak nadobro stratíme miesto pre svoju existenciu v budúcnosti na tomto svete.       

 

VÝZVA K SLOVENSKEJ INTELIGENCII

 

Preto by som sa odvážil týmto článkom vyzvať všetkých, ktorí sú schopní uvedomiť si náš národný potenciál, teda slovenskú inteligenciu, aby sa v týchto časoch nezaoberala štruktúrnym riadením, ktoré nezvratne zaniká, nezaoberala sa vytváraním stále nových politických strán, a snahou dostať sa k priamej moci, ale aby sa prioritne sústredila na vyššiu moc – nepriamu (Koncepčnú a Ideologickú).

Iba osvetou, čiže iba pochopením zložitých myšlienok, ich zjednodušením a rozšírením do našej spoločnosti sme spolu schopní významne skrátiť dobu dopustenia, ktorá musí prísť, ktorá je už tu, a ktorá sa bude neustále stupňovať, kým štatistická väčšina obyvateľstva nepochopí.

Nie je žiadny dôvod zaoberať sa bulvárnymi myšlienkami, problémami, dnes je čas začať vysvetľovať princípy fungovania našej reality širšej verejnosti, teda doslova upriamovať pozornosť na koncepčnú úroveň informácií. Náš súčasný technologický pokrok nám k tomu výrazne pomôže, pretože ten všetci vidíme a zároveň ten odzrkadľuje aktuálnu ľudskú mieru chápania reality.

 

SLOVENSKÁ POLITIKA

 

Veď len uvážte, načo máme vyvíjať snahu dostať sa na čelo štruktúry, ktorá zatiaľ drží moc nad slovenskou spoločnosťou, ak slovenská spoločnosť je ešte stále málo uvedomelá? Načo byť vodcom stáda hlupákov, ktorí vďaka svojej nevedomosti lietajú v myšlienkach ako lístok vo vetre a spôsobujú svojimi chaotickými rozhodnutiami, svojimi postojmi, viac škody ako úžitku?

Navyše táto národná štruktúra je veľmi silne podriadená mocnejším zahraničným štruktúram pod vplyv, ktorých momentálne patríme. Nik v našej spoločnosti nemôže štruktúrne uplatňovať ľubovoľnú svojvôľu. Slovenská suverenita reálne neexistuje. Spýtajte sa Kaddáfiho, ako sa mu išlo štruktúrne proti prúdu.

Iba nepriamou mocou sme schopní reálne ovplyvniť našu budúcnosť a našich ľudí. Naša budúcnosť spočíva v decentralizácii riadenia a v spolupráci, a toto je cieľ kam našu spoločnosť musíme dostať, žiadna iná naša budúcnosť totiž neexistuje. Cesta do cieľa vedie menej skrz politické, ale najmä skrz hlavné riešenie situácie.

 

POLITICKÉ RIEŠENIE

 

Z čisto politickej roviny sa treba dnes jednotne postaviť za jediného slovenského politického lídra, nedrobiť sa, prekusnúť, preglgnúť a podporiť toho na koho zahraničné štruktúry najviac nadávajú – koho sa najviac boja. Lepšieho rečníka na Slovensku v súčasnosti nemáme. Je najvyšší čas vyjadriť jednotný postoj slovenského národa a jednotne podporiť národnú osobnosť. Jednoduché.

 

HLAVNÉ RIEŠENIE

 

Avšak našou hlavnou reálnou šancou na obrat v súčasnom nepriaznivom kurze naďalej ostáva iba osveta obyvateľstva – pochopenie najzákladnejšieho princípu našej reality, čiže jednoty, naprieč obyvateľstvom. (O jednote aj tu: https://www.projektz.sk/news/miesto-prepojenia/ ,alebo tu: https://www.projektz.sk/news/25-o-laske-trochu-inak/ )

Každý jednotlivec, ktorý si uvedomuje stav situácie, sa musí zapojiť do vzdelávacieho a vysvetľovacieho úsilia svojho okolia, aby sa nám podarilo čím skôr rozšíriť zjednocujúce myšlienky k našim ľuďom. Žiaľ, naše školstvo nám v tomto nepomôže, je celkom zdegradované, preto ho svojimi článkami, prejavmi, podcastami, videami, obrázkami, myšlienkami musíme manuálne nahradiť.

 

ZÁVER

 

Uvedomme si náš skutočný národný potenciál. Spolu s bratským národom - s Čechmi, sme schopní svetu otvoriť oči v dostatočnej miere nato, aby uvidel svoju jednotnosť. Naše jazyky nám umožňujú zložitosť zjednodušiť a principiálne ju pochopiť. Tieto princípy sa potom dajú ľahko preložiť do jednoduchých cudzích jazykov (do angličtiny napríklad) a celosvetovo ich rozšíriť.

Československo vždy patrilo medzi najviac vyspelé priemyselné krajiny sveta, vedeli sme si vždy všetko vyrobiť a vždy skutočnou príčinou našej šikovnosti bol náš rodný jazyk. Naša informačná výhoda. Využime našu šikovnosť, našu výhodu aj v dnešnej informačnej dobe. Zmeňme svet.

Mám za to, že národy v 21.storočí zaniknú, ale nie fyzicky, to len ľuďom sa podarí zjednotiť do nepredstaviteľnej miery. Dopomôže nám k tomu naša najmodernejšia technológia, ktorá umožní ľuďom využívať telepatické schopnosti. Reč, písmo nadobro zastarajú. Koniec 21.storočia už nebude poznať národnú problematiku. Prestaneme byť Slovákmi, Čechmi, Rusmi, Angličanmi, Francúzmi... začneme byť ľuďmi.

Myslime za horizont udalostí a buďme súčasťou pokroku ľudstva!

 

Juraj Tušš