26/ DNEŠNÁ SITUÁCIA VO SVETE – DAVOS SPUSTIL ODPOČÍTAVANIE.

Prednedávnom na svetovom ekonomickom fóre v Davose vystúpili, okrem iných, dve kľúčové postavy dnešnej svetovej politiky – H.Kissinger a G.Soros. Obaja predniesli veľmi dôležité posolstvá svetu a zároveň načrtli riešenia dnešnej kritickej situácie... i keď každý iné.

Kým H.Kissinger dôrazne vyzval západný svet na dohodu s Ruskom, pričom pohrozil, že ak sa situácia nevyrieši do dvoch mesiacov, zmení sa súčasný boj o slobodu Ukrajiny v otvorený boj proti Rusku, za to G.Soros vyzdvihol nevyhnutnosť porážky Putina a zmobilizovanie všetkých zdrojov na zastavenie Ruska, taktiež vo svojom prejave nevylúčil možnosť zániku našej civilizácie.

Presnejšie info:
o Kissingerovi - https://www.trend.sk/spravy/zaujme-mieru-ukrajina-mala-vzdat-casti-svojho-uzemia-tvrdi-kissinger
o Sorosovi - https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/627967-soros-civilizacia-mozno-neprezije-vojnu-na-ukrajine/

 

SVETOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

 

Aby sme chápali dôležitosť výrokov, je potrebné uvedomiť si, že každoročné svetové ekonomické fórum organizujú vrcholové špičky korporácií, ktoré prostredníctvom svojich „hovorcov“ dohadujú a určujú trend vo vedení západného sveta na nadchádzajúce obdobie. Okrem korporácií, sa na fóre zúčastňujú aj „hovorcovia“ rozhodcov, ktorí dohliadajú na prijaté rozhodnutia korporácií a v prípade potreby sa ich snažia ovplyvniť tak, aby nedošlo k nepredvídateľným deštrukčným situáciám v ľudskej spoločnosti.

Viac k ozrejmeniu môjho ponímania rozdelenia elít som napísal napr. aj tu: https://www.projektz.sk/news/18-dnesna-situacia-vo-svete-z-pohladu-historickeho-vyvoja-ludstva/ .

 

KTO JE KTO

 

G.Soros, známy to „filantrop“, je hlavný hovorca korporácií a plne reprezentuje postoj najbohatších ľudí sveta.

H.Kissinger je zasa hlavný hovorca rozhodcov, ktorý dlhodobo koriguje politiku „rozmaznaných detí“ (korporácií) na západe. Dnešným (posledné dekády) problémom je, že „deti“ prestávajú poslúchať.

Úmyselne používam detskú terminológiu, pretože nepoznám lepšie slová k vyjadreniu skutkovej podstaty psychiky ľudí, ktorí celé dekády žijú v uzavretých bublinách nepredstaviteľnej hojnosti. Naši otrokári, vedúci korporácií, sú rozmaznané deti, ktoré svojim psychickým vývojom zaostali v minulom storočí. Sektárstvo ich vyslovene debilizovalo. Nedostatočný kontakt s realitou, s okolitým svetom, s inými ľuďmi ich psychiku deformuje. Zaostali vývojom a aj napriek tomu, že používajú najmodernejšie technológie, ktoré fungujú na princípe prepojenosti, sami si prepojenosť nie sú schopní uvedomiť. Sú zvierací, sú neľudskí, sú pudoví a to len kvôli svojej nezlomnej viere v individualizmus. Možno si teraz vravíte, že im krivdím, veď čo som ja, aby som ich hodnotil, čo som ja v živote dosiahol/dokázal... Napíšem vám to inak, napíšem vám, čo oni v živote dosiahli/dokázali.

Všetky tie neľudské veci ako obchod s drogami, obchod s ľuďmi, obchod s ľudskými orgánmi, obchod s deťmi, krádeže detí, obchod s adrenochrómom, ktorý sa získava z utýraných malých detí, všetky tie najodpornejšie veci, o ktorých ste počuli a aj tie, o ktorých ste zatiaľ ešte nepočuli, by nemohli v dnešnom elektronickom svete existovať bez toho, ak by ich nepodporovali tí najbohatší z nás. Verte mi, tento druh biznisu nerobia chudobní, môžu a robia ho tí najbohatší z nás, a vďaka ich peniazom sa aj v dnešnom elektronickom svete, v ktorom je všetko vysledovateľné a dohľadateľné, stále dejú neskutočné zverstvá. Ich sektárska viera v individualizmus robí v ich očiach druhých ľudí iba číslom, iba ľudským zdrojom.

Samozrejme títo ľudia s detskou psychikou sú majstri cynizmu. Majú vysledované (nie aby problematike chápali), že si musia dávať pozor na verejnú mienku. Verejná mienka je rozhodujúca pri úspechu realizácií ich proti ľudských cieľov prípadne riadiacich manévrov, a práve preto títo ľudia nám vždy hovoria krásne veci napríklad o otvorenej spoločnosti, o demokracii, o slobode slova, správne myšlienky, pekné myšlienky, ale ich výsledky činností sú vždy opačné, vždy konajú inak, zversky, neľudsky. Ich falošnosť rozpoznáte ich plytkosťou, nevedia diskutovať, nevedia filozofovať, vedia používať len frázy, ktoré preberajú od dospelejších ľudí – od svojich súperov.

Nebezpečnosť dnešnej situácie tkvie v tom, že tieto uzavreté, neľudské, nesmierne bohaté  „deti“ prestávajú počúvať dospelejších, svojich radcov, rozhodcov, ktorí ich v minulosti do súčasného postavenia (na vrchol pyramídy) dostali.

 

NEEXISTUJE MOŽNOSŤ DIPLOMACIE, EXISTUJE LEN PREHRA JEDNEJ ZO STRÁN

 

Prestávajú počúvať svojich radcov, pretože tí im radia, aby sa vzdali svojho postavenia, aby odovzdali vedenie korporácií do rúk schopnejších, dospelejších ľudí vychovávaných mimo ich sektárskej bubliny.

Z pohľadu radcov si svoju úlohu deti už splnili, pretože vďaka nim, vďaka ich nevedomosti vytvorili v spoločnosti dostatočný kontrast potrebný na uvedomenie si hlavných princípov fungovania reality, vďaka nim rozhodcovia vytvorili uvedomelú ľudskú elitu.

Dnes deti skrátka o svoje dominantné postavenie nechcú prísť, im sa páči drancovať a žiť na úkor druhých, žiť si v bubline a venovať sa len rozkošiam, užívať si svojho spoločenského statusu na vrchole pyramídy... dokonca majú aj víziu. Dnešná technologická vyspelosť ľudstva a doslova možnosť prechodu na priemysel v4.0 im dáva nádej, že nie je potrebné žiť spoločne s toľkými ľuďmi na planéte. Ich šialení vedci im vravia o možnosti zredukovať počet obyvateľov na miliardu, najnovšie na 500 miliónov ľudí. Hovoria tomu optimalizácia spotreby zdrojov. Samozrejme sa mýlia a neuvedomujú si, že náš celkový počet obyvateľstva priamo vplýva na náš technologický pokrok. V prípade redukcie populácie sa naša rasa behom pár generácií zdegraduje na úroveň stredoveku a stratí schopnosť reagovať na prírodné výzvy, na výzvy našej planéty, ktoré sú predo dvermi. Ľudstvo v takomto prípade zanikne. Ich sektársky fanatizmus bráni akejkoľvek diplomacii s ľudskou elitou – s dospelými ľuďmi, ktorí im navrhujú alternatívu, ktorá spočíva v spolupráci, spolupráci naprieč obyvateľstvom. Podmienka je len zbaviť deti svojho statusu a prebudovať finančný pyramídový systém.

Ľudská elita dala korporáciám šach. Žiaľ, ešte nie šach-mat. Dospelí ľudia preklopili misky finančných váh svojim rozhodnutím obchodovať so surovinami v národných menách a nie v dolároch, alebo v eurách (i keď eurami sa síce môže platiť, hneď sa však pália a transformujú sa na rubeľ). Čím viac k takejto výmene prichádza, tým viac sa prehrieva západná pyramídová ekonomika. Finančná bublina západu je tesne pred prasknutím. Hrozí kolaps a sformátovanie statusu vplyvných ľudí. Z prvých sa behom chvíľky môžu stať poslední.

Korporácie si uvedomujú toto riziko, čo v podstate otvorene povedali aj v Davose. Soros vyslovene hovorí o zániku ich „civilizácie“, ich svetového poriadku, a žiaľ potvrdzuje aj ich ochotu ísť do konca a čeliť súperovi všetkými dostupnými prostriedkami, čiže všetkými dostupnými surovinami a atómovými zbraňami (medzi riadkami). Totižto ich jediný ťah, ktorý ostal, a preto ešte nie je šach–mat, je otvorená konfrontácia, je útok.

Nikdy v živote ľudstvo nestálo tak blízko k svojmu vyhubeniu, ako práve dnes. A to kvôli rozmaznaným „deťom“, kvôli nám, kvôli našej naivite, a kvôli neuvedomovaniu si reálnej hrozby. Bagatelizujeme situáciu a zatvárame si oči pred vlastným vyhubením. Oni by to neurobili, oni nás potrebujú, oni nie sú takí, nie – drogy, zneužívanie detí, prostitúcia, vraždy, týranie... – sú oveľa horší. Naša slepá podpora bláznovstvu, nás môže vyhubiť. My sami sa zastávame našich otrokárov, sami nie sme schopní vidieť alternatívu, ktorá môže zaručiť blahobyt nám všetkým. Deti využívajú zastaralý mechanizmus manipulácie a my v 21.storočí ho nevieme prekuknúť. Napísal som o ňom tu: https://jurajtuss.blog.pravda.sk/2021/10/17/vieme-uplatnit-vyraz-house-negro-v-nasej-spolocnosti/ .

Naša spoločnosť je v kritickej situácii, vyzerá, že diplomaticky našim rozmaznaným deťom nie sú schopní dohovoriť už ani rozhodcovia. Kissinger kvôli svojmu návrhu na dohodu s Rusmi hneď čelil kritike a bol označený za „alarmistu“, totižto Kissinger, „v hniezde hadov“, navrhol aby deti kapitulovali, totižto akákoľvek dohoda s Rusmi v tejto fáze sa v skutočnosti rovná porážke unipolárneho sveta, stávajúcemu svetovému poriadku, rovná sa preformátovaniu finančnej pyramídy. Rusi sa nemajú kam ponáhľať, doslova sedia na zbytku dôležitých surovín, ktorými ako ľudstvo ešte disponujeme, sedia a čakajú, čo sa bude diať na západe uvedomujúc si fatálnosť možných rozhodnutí s logikou Sama Chalupku – „Voľ nebyť, ako byť otrokom“.

Dnes náš osud leží v našich rukách, my na západe sa musíme prebrať, uvedomiť si hrozbu, a aktívne vplývať na naše okolie tak, aby sme deaktivovali každé jedno deštrukčné riadenie, každý jeden deštrukčný proces, ktorý korporácie spustia. Každá deštruktívna snaha musí byť hneď odhalená, analyzovaná a ignorovaná. Spoločne sme veľmi efektívne schopní zabrániť deštrukčným procesom. Najlepšia reakcia na akciu bláznov, je NEREAKCIA.

 

POSLEDNÝ ŤAH NA POMYSELNEJ ŠACHOVNICI

 

Musíme byť obozretní obzvlášť v tejto dobe, pretože korporáciám na udržanie svojho vplyvu vo svete naozaj ostáva len posledný ťah, posledný pokus ako získať dominanciu nad celým svetom - likvidácia ruského vedenia. Budú sa snažiť ľudskú elitu zlikvidovať a použijú na to všetky dostupné prostriedky, všetky ostávajúce zdroje. Čas hrá v ich neprospech. Kissinger im veľmi presne nastavil hranicu – dva mesiace. Po tejto dobe západná finančná bublina praskne plnou silou a vytvorí v západnom svete chaos, nepokoje, chudobu, hlad, skrátka riadenie obyvateľstva sa zrúti a privedie ľudí do vytvorenia nepredvídateľných situácií, možno obdobných tým, aké sme prednedávnom videli na Srí lanke.

Za veľmi krátku dobu musia korporácie sústrediť všetky svoje zdroje a použiť ich v boji proti Rusom dúfajúc, že vyvolajú minimálne vnútornú destabilizáciu Ruska a následne Rusov rozdelia. Potrebné procesy sú už v tejto chvíli rozbehnuté. Vytvorenie federácie Poľska a Ukrajiny súčasne so vstupom Fínska a Švédska do NATO zabezpečí, že v jednom momente korporácie vytvoria dostatočne široký útočný front smerujúci do Ruska. Nastane všeobecná mobilizácia obyvateľstva Európy (v prvom rade strednej a východnej Európy). Nevycvičených mobilizovaných občanov budú posielať do prvej útočnej línie ako prvých, ako potravu pre delá, ako označovačov nepriateľských pozícií, ako ľudské štíty pre profesionálnu armádu v závese. Tí mobilizovaní budeme my.

Energetické zdroje potrebné na realizáciu útoku vezmú priamo od ľudí, sústredia všetko, čo majú k dispozícii na front. Buď zavedú prídelový systém, alebo odstrihnú obyvateľov úplne od možnosti pohybu. Toto sa im ale nikdy nepodarí, pokým:

A/ nezlikvidujú svoju vnútornú opozíciu (v rámci západných krajín).
B/ dostatočne nevystrašia obyvateľstvo.

Korporácie skrátka potrebujú v zrýchlenom čase prebrať priamo riadenie nad „svojou“ spoločnosťou do vlastných rúk.

 

OPIČIE KIAHNE

 

Už v minulom roku som upozorňoval na chystanú pascu korporácií na vlastné obyvateľstvo, ktorá má za úlohu vyznačiť všetkých ľudí s kritickým myslením a zlikvidovať ich, či už poslaním do karanténnych centier, alebo dnes sa črtá instantná možnosť poslať ich priamo na front.

O stratégii som sa rozpísal v článku tu:  https://www.projektz.sk/news/16-dnesna-situacia-vo-svete-vyhladova-situacia-na-slovensku/ .

Dokonca som k téme nahral aj rozhovor tu: https://www.youtube.com/watch?v=PEUsPi0gy0E  (celý rozhovor na ZVTV).

Dnes sa črtá na obzore nový druh nebezpečného vírusu, ktorý má podľa dostupných informácií potenciál zrealizovať tento druh pasce na obyvateľstve. Analytik Martin Koller v minulosti v jednom rozhovore ( https://www.youtube.com/watch?v=YV2W-bF__UU ) informoval o biologických laboratóriách na Ukrajine, ktoré boli z časti zničené hneď v prvom dni konfliktu. Informoval verejnosť, že v nich prebiehali pokusy so smrteľnými chorobami a experimentmi vytvoriť biologickú zbraň kombinovanú s covidom a s pravými kiahňami. Smrtnosť tejto kombinácie sa odhaduje na cca 80%. Tieto informácie netreba podceňovať, pretože ako som osobne v minulom roku predpokladal, že korporácie prídu s novou smrteľnejšou verziou choroby, aby vyvolali strach a diskreditáciu všetkých „posmievačov“, tak dnes sa zdá, že s ňou prišli a už začali vytvárať v mainstreame potrebné informačné pole. Otázne je, do akej miery sa korporáciám podarilo vyvinúť túto biologickú zbraň proti ľudstvu, do akej miery im v tom Rusi zabránili. Prvé informácie hovoria, že opičie kiahne pôsobia hlavne na ľudí v LGBTI komunite, čiže na ľudí so zníženou imunitou. Tu ma hneď napadá súvis medzi tým, prečo boli vakcíny ľuďom v minulom roku tak pretláčané, a medzi ich vedľajšími účinkami, ktoré hovoria o dlhodobom znížení imunity očkovaného. Takže v jednom roku plošne znížili obyvateľstvu imunitu a v druhom rozšíria medzi ľudí smrteľný vírus, aby vytvorili strach, paniku, zavreli ľudí do klietok (ako v Číne), alebo aby nepohodlných diskreditovali a zlikvidovali. Diabolský plán. Určite nie je bezchybný, a určite nebude platiť na každého, pretože nie každý s očkovacím preukazom sa dal minulý rok zaočkovať a nie každý doktor pichal pri očkovaní ľuďom očkovaciu látku. Takže smrtnosť sa určite nebude hýbať na 80tich percentách. Predpokladám skôr 20 – 30%. Túto novú chorobu netreba podceniť a je nesmierne dôležité ostať zdravý. Zvyšujme si imunitu, hneď, nech nás neskôr nevystrašia a doslova neotrávia. Keďže som so scenárom počítal, v minulom roku som napísal aj „protokol“ na to, ako ostať zdravý a ako čeliť každému druhu vírusu, TU: https://www.projektz.sk/news/19-zdravotny-protokol-na-vsetky-mutacie-virusu-sach-mat/ . Hlavne neverme mainstreamovým odborníkom, ktorí sa vyhýbajú akejkoľvek diskusii, a ktorí nás len vodia za nos tam, kam to korporácie potrebujú..., samozrejme za peniaze. Ostaňme k nim pasívni, nereagujme, inak nás dovedú do hrobu.

 

SITUÁCIA EŠTE NIE JE ÚPLNE ČIERNA

 

Mojim úmyslom vás nie je vystrašiť, len prebrať z naivity a dotlačiť vás k uvedomeniu si ohromnej hrozby, ktorej ako ľudstvo, ako spoločnosť dnes čelíme. Akékoľvek bagatelizovanie (zľahčovanie) situácie v dnešnej dobe je veľmi nebezpečné. Žaba sa v jednom momente uvarí.  

Kľúčom k úspechu odvrátenia súčasného bláznovstva sme my, ľudia na západe. Našim postojom vieme efektívne zamedziť deštrukčnému riadeniu v našej spoločnosti. Nesmieme sa báť, nesmieme strkať hlavu do piesku, nesmieme vyčkávať, vždy musíme podporiť stabilizačné snahy a vždy musíme ignorovať deštrukčné snahy. Náš postoj je nesmierne dôležitý – ním ovplyvňujeme naše okolie.

Nie sme v tom sami. Naprieč západnou spoločnosťou je viacero „ostreľovačov“, ktorí čakajú skrytí na vhodnú príležitosť pre svoj výstrel (viac k podstate problematiky tu: https://jurajtuss.blog.pravda.sk/2022/02/05/matovic-je-narodny-hrdina-alebo-blazon/ ).

Už ich pár aj vystrelilo. Veľmi ma prekvapil Erdogan, ktorý v kritickej chvíli zabránil rokovaniam o vstupe Fínska a Švédska do NATO. Týmto krokom minimálne oddialil vytvorenie útočného frontu na Rusko. Ďalšími sú Nemci, ktorí nedodávajú v potrebných množstvách zbrane na Ukrajinu, ale hlavne ktorí nedodali Poliakom sľúbenú ťažkú vojenskú techniku. Týmto spôsobom znížili útočné schopnosti poľskej armády, ktorá má za hlavný cieľ spolu s Pobaltím ako prvé, po vytvorení federácie Poľska s Ukrajinou, napadnúť Bielorusko.

V európskej politike sú teda vidieť osobnosti, ktoré si reálne uvedomujú problematiku dnešnej kritickej situácie a aktívne sa snažia hrozbu odvrátiť. Ďalšou z nich je V.Orbán, ktorý ako prvý pochopil čo sa povedalo v Davose. Hneď na druhý deň vyhlásil v Maďarsku vojnový stav (https://www.ta3.com/clanok/236936/orban-vyhlasil-stav-vojnovej-hrozby-v-madarsku-povoluje-to-ich-ustava ), čiže uchopil riadenie pevne do svojich rúk, aby v čase destabilizácie vedel rýchlo reagovať na vonkajšie hrozby, ktoré môžu na „jeho“ krajinu prísť zo všetkých strán. Svojim postojom dal aj najavo, že dotovať „ukrajinský front“ donekonečna nebude a v čase vojny sústredí energetické zdroje iba pre „svoju“ vlastnú krajinu, čiže takto zdrojovo čiastočne podkopal plán korporácií.

 

ZÁVER

 

Davos spustil odpočítavanie a naštartoval extrémne kritické obdobie dospievania ľudstva. Môžete ma kvôli článku považovať za „alarmistu“, ale veď predsa vám to nehovorím ja, hovoria vám to najvplyvnejšie osobnosti súčasnej svetovej politiky.

Musíme dospieť, všetci, čím skôr, inak si pekné plány na budúci rok nerobme. Preto tento článok venujem všetkým „deťom“, ku ktorým sa za pomoci zdieľaní dostane, venujem a ešte vám nasmerujem pozornosť aj na text, ktorý keď si včas neuvedomíte, prídete o všetko čo máte, a prídete aj o budúcnosť vašich detí – tu:  https://www.projektz.sk/news/25-o-laske-trochu-inak/ .

 

Juraj Tušš