21/ ROZDIEĽ MEDZI CENTRALIZOVANÝM A DECENTRALIZOVANÝM RIADENÍM SPOLOČNOSTI. UDALOSTI Z KAZACHSTANU.