21/ Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

Žiaľ, neviem z akých dôvodov mi nejde nahrať celý článok. Musím vás odkázať na iný server: TU ,alebo TU .